Cercar en aquest blog

divendres, 29 d’octubre de 2010

Remembrament de Joan SolàVaig conèixer Joan Solà quan va participar en la Jornada d'Homenatge a Joan Coromines que es va celebrar a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona l'u de desembre del 2005. Va presentar una conferència i va participar a la taula rodona amb molt de sentiment —a mi em va commoure. El recordo durant la pausa prenent un beuratge, callat, humil, accessible com tots els grans. Mai no presumia de saber-ho tot, sempre transmetia la idea que un filòleg no és ni un diccionari ni una gramàtica vivent i que per tant el filòleg dubta i ha de consultar sovint els diccionaris i les gramàtiques per aclarir, ampliar o millorar el seu coneixement.

dilluns, 25 d’octubre de 2010

Resum de la tesina del Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats llegida el 25 de setembre del 2009

Lo tretzè adjutori que la ciutat ha mester perquè sia bestant a si matexa e és que haja qui la servescha (Edició crítica del Tractat d’esclaus i de servents de Francesc Eiximenis)
Enric Tremps
Universitat de Girona

Resum
 

Edició crítica dels capítols 338 al 356 del Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis. L’aparat crític està basat en la col·lació dels quatre testimonis existents: tres manuscrits i un incunable (València 1484). Eiximenis hi exposa el “tretzè adjutori” per al bon funcionament de les ciutats: els servidors. Després d’explicar el paper de les tres classes de servidors: els servicials i escuders, els missatges i serventes, i els esclaus, considera els quatre tipus de cativatge (captivitat) que hi havia: natural, fortunal, personal i legal. Continua desenvolupant amb més detall la captivitat legal i conclou amb diversos exemples sobre les relacions entre els servents i els senyors.

Paraules clau: servicial, escuder, missatge, servent, captiu, esclau, captivitat, servitud, esclavitud.

Abstract
 

Critical edition of the chapters 338 to 356 of the Dotzè del Crestià of Francesc Eiximenis. The Critical Apparatus is based on the collation of the four extant testimonies: three manuscripts and an incunabulum (Valencia 1484). There, Eiximenis exposes the tretzè adjutori (13th help) for the cities’ proper functioning: servants. After explaining the role of the three types of servants: servicials and escuders, missatges and serventes, and esclaus, considers the four sorts of existing cativatge (captivity): natural, fortunal, personal and legal. Goes on developing legal captivity with greater detail and closes with several examples on the relationship between masters and servants.

Key words: serf, squire, servant, captive, slave, captivity, servitude, slavery.

diumenge, 24 d’octubre de 2010

Curs de Classical Text Editor
Els dies 8, 15 i 22 he assistit al curs del processador de textos Classical Text Editor a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. És un programa dissenyat ex professo per a edicions crítiques de textos i una eina molt bona, ja que té en compte tots els detalls necessaris per a l'edició, fins al punt que un cop l'has preparat el text queda llest per anar a la impremta. Però també és una eina una mica complexa i per aquesta raó s'està modificant contínuament gràcies al feedback dels usuaris i en surt una nova versió molt sovint, cosa que obliga els qui l'utilitzen a mantenir-se al dia amb aquestes novetats. Però val la pena, perquè estalvia molts de maldecaps, com els que es produeixen quan es modifiquen algunes línies del text, ja que el programa automàticament modifica totes les referències afectades.

mot so razo


Mot so razo és la revista anual de divulgació sobre cultura medieval editada pel Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona. Aquest any es publica la número 9 amb un dossier central sobre "Espiritualitat i vida quotidiana" molt interessant!