Cercar en aquest blog

diumenge, 7 de novembre de 2010

Els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya

Tutela Acadèmica
Comunitat Autònoma o Universitat
Preu 2010-2011
Comunitat Valenciana (DOCV 3/8/2010)
35,24 €
Junta de Andalucía (BOJA 16/7/2010)
56,00 €
Illes Balears (BOIB 3/7/2010)
60,00 €
Castilla la Mancha (DOCM 22/6/2010)
94,83 €
Comunitat de Madrid (BOCM 20/7/2010)
101,17 €
UNED
103,52
Castilla y León (BOCYL 2/7/2010)
110,51 €
Catalunya (DOGC 22/7/2010)
400,00 €

Preu 2009-2010
Catalunya (DOGC 16/7/2009)
105,05 €


A Catalunya l'any passat es cobrava per la tutela acadèmica de la tesi dels doctorands el preu de la taula de dalt ressaltat en verd. Aquest any la Generalitat de Catalunya ha publicat en el Diari Oficial el nou preu de la taula ressaltat en groc. Com es pot comprovar en la taula, per al curs 2010-2011 el preu de la tutela acadèmica  —d'estudis adaptats a l'EEES— en altres comunitats espanyoles i a la UNED continuarà essent similar al que hi havia a Catalunya per al curs 2009-2010.

Ja sabem que els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques no s'apropen ni de lluny als costos reals. Són preus socials per facilitar l'accés dels ciutadans amb rendes baixes als estudis superiors. Per als rics ja hi ha les universitats privades. Per tant, és incomprensible que es passi de cop d'un preu de 105.05 € a 400 €! Un 400% d'augment! Vivim en un país amb sous ridículs i per tant la majoria de la gent no es pot permetre d'estudiar en universitats privades i ho ha de fer en les públiques. Malgrat aquestes decisions de l'Administració catalana, encara hi ha gent que té prou interès per la recerca com per matricular-s'hi!